This option will reset the home page of this site. It will restore any closed widgets or categories.

Reset
Новости, факты, комментарии...
03.10.2014 08:01:59 Klubis Impressum räägitakse rahvussuhetest ja konfliktidest tänapäeva maailmas (0)
Печать  
Послать другу  
Комментарии  


Meie külaline on akadeemik TiškovRahvusvahelise meediaklubi Impressum järjekordne külaline on tuntud vene teadlane, Venemaa TA Mikluhho-Maklai nim etnoloogia- ja antropoloogiainstituudi direktor akadeemik Valeri Tiškov. Avaliku kohtumise teema on on „Rahvussuhted ja konfliktid poliitikapeeglis“.

Klubi Impressum külaline on Venemaal suurim rahvussuhete spetsialist. Võib liialdamata öelda, et Valeri Tiškovi aktiivsel osalusel on kujundatud tänapäeva Venemaa rahvuspoliitika mudel. 1992. aastal määrati ta Vene Föderatsiooni rahvusküsimuste ministriks, ent peagi naasis ta teadustööle. Tema aktiivsel osalusel loodi Venemaal efektiivselt töötav etnoloogilise seire ja konfliktidest varakult hoiatav võrgustik.

Selle tegevuse tulemus on silmnähtav: paljurahvuselises riigis, nagu Venemaa on, ja kuhu igal aastal tuleb miljoneid töömigrante, on senini õnnestunud tõsised etnilised konfliktid ära hoida. Samal ajal tuleb mitmetes postsovetlikes riikides selliseid konflikte perioodiliselt ette.

Millised on rahvuste vaheliste konfliktide peamised põhjused tänapäeva maailmas? Kui tihedalt on neis põimunud kultuurilised, hariduslikud, sotsiaalsed ja ajaloolised faktorid? Lõpuks, kuidas kasutatakse rahvuslikku ja etnilist faktorit tänapäevases geopoliitikas? Need ja muud aktuaalsed rahvussuhteid puudutavad küsimused tulevad arutusele klubis Impressum.

Valeri Tiškov on sündinud ja kasvanud Uuralites Sverdovski oblastis Nižnije Sergi linnas. Lõpetanud kooli kuldmedaliga, astus ta Moskva Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonda, mille lõpetas 1964. aastal. Ta suunati tööle Madadani Pedagoogilisse Instituuti (praegu ülikool), kus temast juba aasta pärast sai ajaloo-filoloogia teaduskonna noorim dekaan. 1972. aastal sai Tiškovist NSVL TA üldajaloo instituudi teadur, 1982. aastal aga läks ta tööle NSVL TA etnograafia- ja antropoloogia instituuti, kus ta alates 1989. aastast, ligi veerand sajandit, on olnud direktori ametikohal.

Akadeemik Tiškovi teadushuvid ulatuvad kaugele üle Venemaa piiri. Piisab, kui öelda, et tema kandidaadi ja doktori väitekiri olid pühendatud vabadusliikumisele koloniseeritud Kanadas ja seal 1837. aastal toimunud revolutsiooni eeldustele. Ta on ühsikondlikult aktiivne, avaldab Venemaal ja piiri taga teadustöid ja raamatuid. Ta on Vene Föderatsiooni Ühiskondliku Koja liige.

Kohtumine akadeemik Tiškoviga toimub 13. oktoobril kell 18 Tallinnas hotelli Radisson Blu Hotel Olümpia (endine Olümpia) konverentsisaalis (2. korrusel).

Üritus on tasuta. Osalejad soovijad peavad end kindlasti eelnevalt registreerima e-posti aadressil info@impressum-club.eu. Oodatud on ajakirjanikud, etnograafid, kulturoloogid, rahvussuhete spetsialistid, kõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud, ühsikonnategelased.

Valeri Tiškovile saab küsimusi esitada klubi Impressum veebilehel http://www.impressum-club.eu/index.php?page=esitage-kysimus.

RUS: Российский академик расскажет в Таллине о причинах межнациональных конфликтов в современном миреПоделитесь своим мнением


Зарегистрироваться или войти. Войти через


 
a
ПОЛЕЗНЫЙ ПОРТАЛ О ТУРИЗМЕ
Фонд Русский мир