This option will reset the home page of this site. It will restore any closed widgets or categories.

Reset
Новости, факты, комментарии...
01.01.2020 11:37:00 Yana Toom osutas Euroopa Parlamendis tähelepanu rahvusvähemuste sundassimileerimisele (0)
Печать  
Послать другу  
Комментарии  


Яна ТоомEuroopa Parlamendi liige Yana Toom juhtis 9. oktoobril 2019. a tähelepanu, oma kolleegidele Euroopa Parlamendis tehtud lühikeses kõnes “vaba mikrofoni” raames, et Euroopa Liidus toimub rahvusvähemuste sundassimileerimine, kuid see ei ole nagu kellegi mure.

Eurosaadik nentis, et sõnaühend "Ühinenud mitmekesisuses" on ilmselt Euroopa Liidu kuulsaim loosung. “Mitmekesisusel on mitmeid liike ning üks neist on keeleline mitmekesisus. Teeseldakse toetust keelelisele mitmekesisusele, kuid samal ajal regulaarselt suletakse silmad olukorrale mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus püütakse sundassimileerida suuri keelelisi vähemusrühmi”, edastas Yana Toom.

Euroopa Parlamendi saadik tõi näiteks Eesti ja Läti, kellele Euroopa Liiduga ühinemise eel soovitati Brüsselist teha jõupingutusi, et integreerida venekeelne vähemusrahvus. Yana Toom mainis: „Nüüd, 15 aastat hiljem, alustab Läti valitsuskoalitsioon järgmisel aastal üleminekuga täielikule riigikeelsele haridusele. Ei hoolitud 30% venekeelsest vähemusest, eirati proteste ja eiratakse fakti, et sundassimileerimine on rahvusvahelise õigusega keelatud.“

Euroopa Liidu liikmeks saades lihtsalt unustati kõik Brüsseli poolt antud soovitused: „Nüüd, olles EL-i liikmed, võime de facto rikkuda rahvusvähemuste õigusi, jäädes karistuseta, sest Euroopal on lahendada märksa pakilisemaid probleeme. Kuid kolleegid, inimõiguste rikkumine on inimõiguste rikkumine, isegi kui see toimub Euroopa Liidus. Ehk vaatame enne ikka ise peeglisse, kui hakkame taaskord otsima vigu teistes”, tegi Yana Toom kokkuvõtte.Поделитесь своим мнением


Зарегистрироваться или войти. Войти через


 
a
ПОЛЕЗНЫЙ ПОРТАЛ О ТУРИЗМЕ
Фонд Русский мир