This option will reset the home page of this site. It will restore any closed widgets or categories.

Reset
Новости, факты, комментарии...
19.01.2015 11:48:20 Impressum: Ärme lase Eestit muuta politseiriigiks (0)
Печать  
Послать другу  
Комментарии  


Pöördumine Eesti ja rahvusvahelise üldsuse, Euroopa Liidu õigusjärelevalve organite ja rahvusvaheliste õiguskaitseorganisatsioonide poole

Ärme lase Eestit muuta politseiriigiks

15. detsembril 2014. aastal pidas Eesti politsei põhjustest teatamata hotellis Meriton Grand Conference & SPA kinni rahvusvahelise meediaklubi Impressum külalise, tuntud itaalia ajakirjaniku, poliitiku ja ühiskonnategelase, Europarlamendi endise saadiku Giulietto Chiesa. Selle tõttu nurjus avalik kohtumine teemal „Kas Euroopal maksab karta Venemaad?“, millest osavõtmiseks oli konverentsisaali kogunenud ligi 300 inimest – ajakirjanikud, politoloogid, teadlased, kõrgkoolide õppejõud ja keskhariduslike õppeasutuste õpetajad, ühiskondlike organisatsioonide ja teiste kodanikuühiskonna institutsioonide esindajad.

Selle ebaseadusliku tegevuse tulemusena ei saanud Itaalia ja Euroopa Liidu kodanik Giulietto Chiesa pidada diskussiooni praegusel ajal üliaktuaalsel teemal, sest selle asemel paigutati ta hoopis arestikambrisse. Temaga kohtuma tulnud inimesetele aga sai osaks avalik solvang, mis väljendus nende selliste Euroopa Liidu seadusandlusega garanteeritud fundamentaalsete õiguste, nagu sõnavabadus, kogunemisvabadus ja diskussioonivabadus, piiramises

See pole kaugeltki esimene kord, kui Eesti võimud sekkuvad politsei jõududega kodanikuühiskonna institutsioonide tegevusse, mille hulka kuulub ka rahvusvaheline meediaklubi Impressum. Oma tegutsemisaastate jooksul on see klubi muutunud autoriteetseks, populaarseks ja mõjukaks intellektuaalide ühenduseks, kelle eesmärk on laiendada avatud ühiskondlikku dialoogi tänapäeva maailma kõige aktuaalsemate ja põletavamate probleemide üle. Seal hulgas ka dialoogi tänapäeval nii aktuaalsel teemal nagu Venemaa ja Eesti suhete harmoniseerimine üldinimlikul, teaduslikul ja kultuurilisel tasandil.

Viimase poolaasta vältel pole Eesti politsei lubanud klubis Impressum avalikult esineda mitte üksnes itaalia ajakirjanikul Giulietto Chiesal, vaid samuti ka tuntud politoloogil Vladimir Žarihhinil ja üle maailma tuntud etnoloogil, ajaloolasel ja sotsiaalantropoloogil Valeri Tiškovil. Võimude väärastunud praktikaks on kujunenud klubi Impressum külaliste kinnipidamine piiril, kus neile ootamatult teatatakse, et siseministeeriumi korraldusega on nad kantud nende inimeste nimekirja, kellele on kehtestatud Eestisse sissesõidu keeld. Pärast seda on nad läbi teinud alandava deporteerimise protseduuri. Nüüd on nendele politsei häbitutele meetmetele lisandunud arreteerimine, mida prooviti itaalia ajakirjaniku Giulietto Chiesa peal.

Seejuures on iseloomulik, et võimud ja politsei, kes sellise praktikaga oma autoriteeti õõnestavad, põhjendavad oma karistustegevust klubi Impressum külaliste mõtete ja veendumuste „ebaõigsusega“, samuti nendest tingitud kujuteldava ohuga Eesti rahvuslikule julgeolekule. Seda kõike väidetakse absoluutselt põhjendamatult, ilma igasuguse seoseta eksitsteerivate õigusaktidega, jämedate Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni sätete rikkumisega, samuti demonstratiivse põlgusega euroopaliku tolerantsi ja poliitilise korrektsuse suhtes.

Teisisõnu, meist koos teiega saavad tunnistajad äärmiselt ohtlikule tendentsile – Eesti muutumisele formaalselt demokraatlikust riigist politsei-tüüpi riigiks. Ja kuigi sellise poliitika initsiaatorid õigustavad seda mingisuguse deklareerimata infosõjaga, mida Eesti justkui peaks Venemaa vastu, ei tahaks me, et niisuguse „sõjategevuse“ ohvriks toodaks kogu Eesti ühiskond, mille osa me oleme.

Me ei tahaks, et selles ühiskonnas jultunult tallataks jalge alla inimeste põhiõigused ja -vabadused. Sealhulgas meie põlised õigused, tuhandete Eesti elanike õigused, kes viimase kuue aasta jooksul on vabalt külastanud klubi Impressum kui avatud arutelufoorumit. Me ei taha, et kõrged politseiametnikud, mitte meie ise, otsustaksid, kuidas me peame mõtlema, kellega ja millest rääkima, kus ja kellega kohtuma. Lõpuks, me ei taha, et ühinenud Euroopas, arenenud demokraatiaga riikides kujuneks Eestist mulje kui riigist, kus piinlikkust tundmata tallatakse jalge alla vabadused, igasugust teistimõtlemist aga, mis pole kooskõlas ühtede või teiste poliitikute vaadetega, iseloomustatakse nagu ohtu riigi rahvuslikule julgeolekule.

Eelnevalt öeldu alusel avaldame kategoorilist protesti Eesti võimude tegevuse vastu, kes on hakanud rakendama karme politseimeetodeid nii tundlikus valdkonnas nagu isikuvabaduste realiseerimine tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas. Palume kõigil ausatel ja vastutustundlikel inimestel, keda ei jäta Eesti kui demokraatiliku Euroopa riigi saatus ükskõikseks, meie protesti toetada.

Me loodame, et meie muret jagavad Eesti ja välisriikide õiguskaitseorganid, Europarlamendi saadikud, autoriteetsed teadus-, kultuuri- ja haridustegelased. Veel paneme me lootuse Eesti poliitilistele erakondadele, kes lähiajal stardivad valimiseelses kampaanias. Me tahame, et Riigikogu saadikukandidaadid annaksid kindlalt teada, milliseid riiklikke aluseid nad hakkavad kaitsma, juhul kui nad saavad saadikumandaadi – kas demokraatlikku õigusriiki või politseiriiki? Ja sellest, milline saab olema nende vastus, sõltub, kellele me neist valijatena oma hääle anname.

Palume meie petitsiooni toetada vaba ja avaliku tahteavalduse põhjal: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=anketa-ee

RUS: Обращение: «Не дадим превратить Эстонию в полицейское государство!»Поделитесь своим мнением


Зарегистрироваться или войти. Войти через


 
a
ПОЛЕЗНЫЙ ПОРТАЛ О ТУРИЗМЕ
Фонд Русский мир