Klubis Impressum esines Tšehhi intellektuaalide särav esindaja, Europarlamendi saadik Miloslav Ransdorf. Ransdorf esindab juba üle kümne aasta oma riiki Euroopa Parlamendis, kus ta on tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) aseesimees. Samuti on ta EEFi asepresident.

Miloslav RansdorfEuroparlamendi saadikuna on ta aktiivselt osa võtnud Ukraina ja Euroliidu läbirääkimistest. Ta on kommunist, Tšehhi ja Moraavia kommunistliku partei üks liidreid, mis oli Tallinnas toimunud üritusest osavõtjatele ootamatu. „Miloslav Ransdorf valdab 15 võõrkeelt,“ lisas lõpetuseks klubi külalist tutvustades üks selle asutajaid Igor Teterin.

Tema kolleeg Galina Sapožnikova ütles, et kohtumist kavandades plaanisid nad kõnelda demokraatiast, bürokraatiast ja vabadustest. Kuid demokraatiat tõlgendatakse igal pool isemoodi. „Klubi Impressum kavatses juunis Eestisse kutsuda ukraina kirjaniku ja publitsisti Olesja Buzina, kuid ta hukkus. Ta tapsid mõrvarid, kes demokraatia loosungite all püüavad kehtestada Ukrainas totalitaarset natsionalistlikku režiimi,“ lisas kibedusega Sapožnikova.

„Ma töötan Europarlamendis 2004. aastast,“ ütles ta. „2003. aastal toimus Tšehhis referendum Euroopa Liiduga ühinenemise küsimuses. Siis hääletas 74% tšehhidest liitumise poolt. Praegu aga hääletaksid nad vastu. Inimesed näevad liiga palju euroopalikku bürokraatiat. Ent ma arvan, et Euroopa Liit peab säilima, kuigi meetodid, millest Brüsselis juhindutakse, on ajuti täiesti arutud.“

„Me peame Euroliitu reformima,“ jätkas ta. „Praegu näiteks puudub ühtne tööstuspoliitika, pole ühtset energiapoliitikat. Kõige šokeerivam on, et eurobürokraatlikes ringkondades valitseb skepitiline suhtumine teadusesse.“ Randsdorfi arvates on Euroopa kaotanud teerajajate ja uurijate vaimu.

Miloslav Randsdorfi veendumuse kohaselt on põhjus lääneriikide permanentses kriisis – kisendavas ebavõrdsuses. Ta tõi sellise näite: „1978. aastal kontrollis USAs 1% ülirikastest ameeriklastest 8% kõigist rahvuslikest rikkustest. Aga 2008. aastal kontrollis seesama 1% juba 25% rahvuslikust varast. Mis Ameerika! Võtame Ukraina! 100 kõige rikkamat ukrainlast kontrollib 38% kogu rahvuslikust varast.“

Kriis jätkub ja loota teaduslik-tehnilisele progressile, ühiskonna ülesehituses midagi muutmata, ei saa. Uued infotehnoloogiad ei sobitu praeguse ühiskonnakorraga. Nad on suutelised tööst ilma jätma 80% töötajatest. Järelikult saab tehnilise revolutsiooni läbi viia üksnes siis, kui radikaalselt muudetakse ühiskondlikke suhteid.

Lääneriikides puudub praegu majandusliku tõusu potentsiaal. Ainus meetod, mis pangakapitalile on jäänud, on ridamisi puhuda finantsmulle. Sellise mulli elav näide on epopöa põlevkivigaasiga. Pole ei toodangut, põlevkivigaasi turgu ega tulevikuväljavaateid, kuid USA juhtivad investeerimispangad on tugevnenud.

Euroopa käib kahjuks sama rada. Lokkab riikide poolt väärtpaberite kokkuostmine ja riskantsete avantüüridega tegelevate pankade toetamine. Nagu öeldakse, valitseb kapitalism vaeste ja sotsialism rikaste jaoks. Tulemuseks on paljudes Euroliidu lõunapoolsetes riikides täiesti reaalne sotsiaalse krahhi oht.

Kreekal on kaelas 320-330 miljardit eurot võlgu. Viimase viie aastaga on ta kaotanud kolmandiku oma äridest, töötus noorte hulgas on aga 60%. Finantssüsteem on ebakindel ka USAs. Hiina ei suuda globaalsetel finantsturgudel Ameerikat asendada. Peking pole suutnudki ju oma sisenõudlust tugevdada.

Sellisest globaalsest kriisist on mõeldavad ainult kaks väljapääsu. Esimene seisneb totalitaarse süsteemi tugevdamises, mille taga on globaalsed finantsstruktuurid. Teine väljapääs on panna uusimad tehnoloogiasaavutused inimkonda teenima. Kuid see ei sobitu erakasumi printsiibiga.

Meile on vaja Euroliitu vastukaaluks USA-le ja totalitaarsele tendentsile, on Miloslav Randsdorf kindel. Just Euroopa jääb vabaduse kantsiks. USA läheb rahupoliitika hävitamise ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete õõnestamise teed.

Miloslav Randsdorf rääkis ka Ukrainast, kasutades rohkesti tegusõnu „varastavad“ ja „tapavad“. „4. veebruaril esines Chicagos maailma juhtiva luureanalüüsidega tegeleva erafirma STARTFOR peadirektor George Friedman. Friedmani sõnul on USA peamine ülesanne ja probleem vältida strateegilist partnerlust Saksamaa ja Venemaaga ehk laiemalt – Euroopa Liidu ja Venemaaga. Friedman teatab küüniliselt, et Euroopasse peab normaalse ja igapäevasena naasma sõda.

Tšehhis, muide, mäletatakse, mis on sõda ja mäletatakse, et riigi Saksa fašistlikust okupatsioonist vabastamise käigus hukkus 140 000 Punaarmee sõdurit. Just sellepärast, arvestades avalikku arvamust, otsustas Tšehhi president Miloš Zeman minna võidupühal Moskvasse ning läks tülli USA suursaadiku Andrew Schapiroga, kes söandas riigipea otsust kritiseerida.“

Kohtumise lõpul rääkis Miloslav hea tšehhi anekdoodi, kuidas kirurg ja skulptor vaidlesid, kumma amet on vanem.

Kirurg kinnitas, et tema amet on kõige vanem, lõi ju jumal Eeva Aadama küljeluust, tehes tõelise kirurgilise operatsiooni.

Skulptor omakorda väitis, et tema amet on vanem. Jumal voolis Aadma savitükist ja üldse lõi jumal kui skluptor kogu maailma kaosest.

„Jah? Aga kes siis kaose lõi?“ muigas poliitik.