ВантааNagu vahendab Soome meediafirma YLE, on Helsingi äärelinnas Vantaas plahvatuslikult kasvanud Eestist pärit õpilaste arv. Näiteks tänavu läks kooli 100 eesti last enam kui möödunud aastal. Kokku õpib Vantaa koolides juba ligi 400 eesti last.

Nagu rääkis Vantaa omavalitsuse haridusjuht Eero Väätäinen, tuli eestlaste suur hulk üllatusena. Uued õpilased saabuvad Eestist igal nädalal, ütles Väätäinen, näiteks möödunud nädalal tuli 6 uut õpilast.

YLE vahendab, et inimesed kolivad Eestist Soome ühelt poolt tööpuuduse, teiselt poolt aga kiire hinnatõusu eest. Lisaks Vantaale suureneb eesti õpilaste arv kiiresti Helsingis.

Mis aga peaks rõõmustama kõiki Eesti õpetajaid: nimelt vajavad Soome koolid Vantaas ja Helsingis üha rohkem eesti keelt valdavaid õpetajaid. Näiteks Soomes on 70% omavalitsustest teinud ettevalmistusi, et pakkuda kooliõpilastele haridust nende emakeeles. Soome riik katab neist kulutustest 4/5. Ent ka puuduolev 1/5 võib omavalitsuste jaoks olla suur summa. Näiteks ütles Väätäinen, et ka 25 eurosenti tunni kohta, mida riik kasutab oma kalkulatsioonides, jääb tegelikele kulutustele alla. Nii on Vantaa koos Soome valitsusega tegemas koostööd, et toetussummasid suurendada. Järgmise aasta eelarves pole eesti õpilaste koolitamiseks mõeldud summasid veel suurendatud.

Soome koolides antakse õpilastele tunde 50 eri keeles, kuna leitakse, et emakeelne õpetus aitab kaasa õpilaste üldisele õppe-edukusele.

Nii et õpetajad: selmet vigiseda madala palga üle Eestis - liikugem sinna, kuhu lähevad Teie õpilased - Soome!!!