Kas tõepoolest vanad veteranid või hoopis noored pruunsärklased, ehk siis skinheadid, uusnatsid?

ЯанAlustame Eesti Vabariigi Lugupeetud hr Peaministri mõningatest teadaandmistest maailma erinevate ühiskondlike organisatsioonide esindajatele olukorrast ja helgest tulevikust olemasolevas Eesti Vabariigis. Pärast see, mida asjast arvame meie, eesti antifašistid ja humaansed, terve mõistusega kodanikud.

Hr Ansipi sõnavõttude tekstid on võetud BSNi poolt üleantud materjalidest erinevatele eesti Vabariigi Väljaannetele, kõlanud korduvalt ka Eesti Raadio ja Televisooni Uudistes, samuti paljude teiste maailma erinevate riikide meediaväljaannetes. Jätkab meie lahkel loal hr Peaminister.

Peaminister Andrus Ansip kinnitas Washingtonis aset leidnud kohtumisel Ameerika juudiorganisatsioonide esindajatega, et Eesti seisab täielikult vastu antisemitismi ja rassismi ilmingutele.

„Eestis ei ole antisemitismi riigivõimu tasandil kunagi esinenud,“ ütles Ansip. „Ka Eesti rahvale, kes on erinevate totalitaarsete režiimide all palju kannatanud, on antisemitism ja rassism olemuslikult võõrad.“ Ansip kinnitas, et igasugused võõraviha ilmingud mõistetakse valitsuse poolt ühemõtteliselt hukka. Peaminister lisas, et Eestis elavad juudid peavad Eestit oma turvaliseks kodumaaks ning valitsus toetab nende kogukonda igati. Ka Ameerika juudiorganisatsioonid meenutasid tänulikult Tallinna sünagoogi pidulikku avamist 2007. aastal, kus nende esindajad osalesid.

Ansip avaldas muret mõnede ringkondade katsete üle kujutada Eestit kui neonatsismi lembelist riiki. Üheks näiteks tõi ta Sinimägedes toimuvate mälestusürituste ärakasutamise provokatiivsetel eesmärkidel.

Peaminister selgitas, et Eesti kui alguses Nõukogude Liidu ja siis Saksamaa poolt okupeeritud riik ei osalenud Teises maailmasõjas. Sinimägedes aga toimusid Teise maailmasõja ajal Eesti pinnal kõige ohvriterohkemad lahingud, kus hinnanguliselt langes ka 2500 võõrvägedesse mobiliseeritud eestlast mõlemal võitleval poolel. Ansip rõhutas, et Sinimägedes toimuvate kogunemiste näol on tegemist Teises maailmasõjas langenute kodanikualgatusliku mälestusüritusega, millesarnaseid toimub teisteski Euroopa riikides. Valitsuse esindajad seal ei osale.

„Sinimägede mälestusüritusel ei ole aga seost natsiideoloogiaga,“ ütles Ansip. „Sõjas hukkunute mälestusürituse kujutamine neonatsismi ilminguna, nagu mõned seda tahavad teha, on eestlastele sügavalt solvav. Eesti on tõsiselt kannatanud nii kommunismi kui ka natsismi all.“

Peaminister Andrus Ansip lükkas eile Brüsselis Euroopa ühe mõjukama juudiorganisatsiooni The Rabbinical Centre esindajatega kohtudes tagasi Simon Wiesenthali keskuse süüdistused, nagu puuduks Eestis tahe uurida natsikuritegusid. Ansip vabandas juudiorganisatsiooni liikmete ees nende eestlaste pärast, kes osalesid holokausti kuritegudes, vahendab BNS The Jerusalem Posti.

Mai alguses Eestis visiidil käinud Iisraeli asevälisminister Daniel Ayalon kinnitas, et hoolimata Simon Wiesenthali keskuse kriitikast usaldab Iisrael täielikult Eesti tegevust natsikuritegude uurimisel. "Eesti võimud on olnud väga kindlad antisemiitlike, rassistlike ja ksenofoobsete nähtuste hukkamõistmisel. Meil on suurepärane koostöö ja me usaldame täielikult Eesti tegevust," kinnitas Eestis visiidil viibinud Ayalon.

Ayaloni sõnul on ta Wiesenthali keskuse raportiga tutvunud, kuid see ei ole kõigutanud tema usaldust Eesti rahva ja võimude vastu. Samas natsikurjategijaid jahtiv Simon Wiesenthali keskus avaldas mai alguses oma aastaaruande, milles kiitis Ameerika Ühendriikide võimude tegevust ning kritiseeris mitmete riikide hulgas ka Eestit soovimatuse eest holokausti kuritegusid uurida.

Wiesenthali keskus paigutas Eesti üheksa riigi hulka, mis on "sisuliselt keeldunud uurimast sõjakuritegudes kahtlustatavaid, viidates õiguslikele piirangutele". Wiesenthali keskus on süüdistanud oma aastaaruannetes Eestit soovimatuses natsikuritegusid uurida ka varem. Wiesenthali keskuse juht Efraim Zuroff märkis aastaaruannet kommenteerides, et Eesti ei ole suutnud ühtegi natsikurjategijat kohtu ette tuua ning selle teemaga tegelemiseks puudub poliitiline tahe.

Alustasin täieliku tsitaate koguga austatud hr. Peaminister Andrus Ansipi esinemistest erinevate juudi ja muude maailmaorganisatsioonide esindajate ees. Teemaks sis juudiprobleem ja natsism Eestis. Et Eestis juudiprobleemi, kui niisugust pole, nõustun täiesti. Et valitsuse tasemel toetatakse igati juudi kultuuriautonoomiat, Tallinnas avati nii juudi kool kui ka sünagoog , samuti.

Kuid alustaks nüüd härra Ansipi Valede täieliku koguga. Või siis, pehmemalt öeldes, HÄMAMISTE. Jah, oletame, et valitsuse tasandil tõepoolest mõistetakse hukka ja taunitakse kõiki rahvaste ja rahvustevahelise vaenu õhutamise juhtumeid. Mõistetakse hukka…

Näiteks mu naabrimees peksab iga päev kolm korda enne ja pärast sööki oma naist, vägistab koridoris ja ühiskemmergus oma alaealist tütart. Ma ei astu vahele, ma ei pöördu korrakaitseorganite poole, ma lähen tuppa, keeran raadio valjemaks ja mõistan hukka... Tõepoolest, nii Sinimägedes, kui ka Tartu all, sõdisid eestlased eestlaste vastu. See oli vennatapusõda kõige otsesemas mõttes. Ainult need vähesed vanakesed, kes ellu jäid, kogunevad Toris, mitte Sinimägedel.

Sinimägedel ei kogune mõlemal pool sõdinud veteranid. Seal kogunevad üksikud vanemad mehed, kes sõja ajal veel põlvpüksegi ei kandnud, kuid nüüd kannavad ise ja õhutavad ka nooremat põlvkonda kandma natsivorme, käesidemeid, tervitama üksteist nn. “Rooma Tervitusega“, kõlavad hüüded: „SIEG HEIL“, „HEIL HITLER“, rääkimata aruteludest „venelased maha tappa, juudid maha lüüa, neegritele seesamune sinnasamusesse, ammu on aeg kõik mitteeestimeelsed metsa viia ja asi ära teha“.

See pole mitte vanade rindemeste meenutuste ja teineteisele andestamise kokkutulek, see on Eesti uusnatside, või nimeta kuidas tahad, kokkutulek. Selle organisatsiooni sünnis ei saa süüdistada ainult Eesti Vabriigi aumärkide Kavaleri hr. Risto Teinoneni, kelle targal juhtimisel tumedanahaline vahetusüliõpliane Tartu linnas enam liikudagi ei julge. See on selgelt Eesti Vabariigi Valitsuse mahitusel ja toetusel toimuva liikumise ettevalmistamine.

Ettevalmistamine milleks. Milleks toimus Pronksiöö. Stiihiline rahvarahutus? Lubage kahelda. Keset linna aastakümneid seisnud kuju hakati rüvetama, pläkerdama nii kaua, kuni endiste nõukogude rindemeeste järeltulijad ja ka täiesti kõrvalseisvad, kuid terve ja humaanse mõtteviisiga isikud moodustasid ühelt poolt ühiskondliku organisatsiooni „ÖINE VAHTKOND“ ja teadlased, psühholoogid, jurisitid, ärimehed, sealhulgas ka kaks režissööri, „TALLINNA VABASTAJATAELE PÜSTITUD AUSAMBA KAITSEKOMITEE“, millest tänaseks on väljakasvanud ühiskondlik humaanne organisatsioon „NATSIVABA EESTI“.

See, mis toimub Sinimägedel, pole mitte Saksa poolel teeninud vanavanaisade lapaselapselaste sõjamängud, see on teadlik ettevalmistus rahvuste, rahvaste ja mõttelaadide vaheliseks, ja ilmselt mitte rahumeelseks mõttevahetuseseks, pigem „ma tahan verd näha“ tüüpi konfliktiks. Sest kui Tõnismäel, kuju salajase eemaldamise eelööl, seisid vastastikku ühelt poolt stiihiliselt kogunenud rahvamass, teiselt poolt korrakaitsejõud, kelle asi ongi ju korda kaitsta ja au neile ning kolmandalt poolt argpükslikult VABASTAJATATE MONUMENTI lahtimonteeriv Eesti Vabariigi „austet“ Valitsus, siis sel korral ilmselt loodetakse korrata nn. „kristalliööd“ , millega algas „Kolmanda Reichi tõus ja hiljem paraku ka langus“

Et Sinimägede üritustel pole osalenud Eesti Vabariigi juhtivpoliitikuid, Riigikogu ja Valitsuse liikmeid,on vale vale ja veelkord VALE . Et mööda Eestimaad käivad ringi noormehed särkides, millede selgadel on kirjad „UBIVAITE RUSSKIH I JEVREJEV“, kas see on kellegi halb unenägu, või ei märka seda korrakaitseorganid.

Sinimägedel toimuvad neo-uusnatside ja skinheadide kokkutulekud tuleb lõpetada, kasvõi Wiesenthali keskuse ja Euroopa kohtu abiga, kui Vabariigi vastavad organid on selleks võimetud. Need on kuritegelikud ja mitte ainult moraalses vaid ka juriidilises mõistes üksnes kasvõi selle poolest, et kasutatakse natsisümboolikat, mille, nagu iga vähegi teadlik kodanik teab, kasutamine on keelatud mitte ainult kogu Euroopas, vaid kõikides arenenud ja progressiivsetes riikides üle kogu maailma.

„TAPKE VENELASI JA JUUTE“. Tule taevas appi, nagu armastab öelda meie peaminister. Need venelased ja ka juudid on siin sündinud, millegipärast haritum osa neist valdab isegi Eesti Keelt paremini keskmisest eestlasest, rääkimata nende suurepärasest muude võõrkeelte oskustest.

Kui Eesti ainus Antifašistlik Liikumine „NATSIVABA EESTI“ on tunnistatud riigikorra aluseid õõnestavaks ja destruktueerivaks ning segadust tekitavaks jõuks, samas aga teadlikult mahitatakse ning toetatakse riigieelarvest natsionalistlikke erakondi ning liikumisi, rahvustevahelist vaenu pigem õhutatakse ja siis jälle kohtudes välispartneritega häälekalt hukka mõistetakse, siis, kas tegu on ausa valitsusega, tõelise, demokraatliku Euroopa Liidu liikmesriigiga või lihtsalt riigikesega, kus pole kohta ei vähemuslasel, teisitimõtlejal, teisel nahavärvil, vabal ajakirjandusel, ühesõnaga kõigel sellel, mis on ja peab olema omane ühele euroopa Liidu väärikale liikmesriigile.